Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Обща сума дължима по кредита: лв.

Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Годишна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Обща сума дължима по кредита: лв.

Желана месечна вноска: лв.
Срок на кредита:  1      5      10 год.
Допустим кредит: лв.
Годишна Лихва/ГПР: %
Обща сума дължима по кредита: лв.

Размер на кредита: лв.
Тип на кредита:  Стандарт   Макс   Традиционен
Годишна Лихва/ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Годишна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Брой месечни вноски: бр.
Обща сума дължима по кредита: лв.

* Калкулатора представя примерен 12 месечен договор.

“Ново Финанс” ООД представя 2 типа договори за кредит: Стандарт и Макс. И двата типа договори изискват месечно изплащане САМО на лихва, като главницата по кредита се плаща при пълното или частичното погасяване на кредита.

- Стандарт Кредит – това е договор за кредит където годишната лихва от 25% (или 36%) се дели на 12 месеца и резултата са 12 равни месечни вноски. Стандарт кредит може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000лв.

- Макс Кредит - това е договор за кредит където годишната лихва се заплаща в края на всеки 12 месечен период и по такъв начин дава възможност за максимално отлагане на изплащането на финансовото задължение. Макс Кредит може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000лв.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля посетете секцията Кредити.

„Ново Финанс“ ООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на лихва/ГПР от 25% за Стандарт Кредити над 20 000лв., 33% за Макс Кредит над 20 000лв., и 36% за Стандарт Кредит под 20 000лв. Всеки кредит изисква месечно изплащане само на лихва/ГПР в размер на годишната лихва като главницата се дължи в края на периода, но главницата може да бъде напълно или частично изплатена и във всеки един момент след получаване на кредита без наказателни лихви след първите 12 месеца.

Кредита е дългосрочен, от 1 до 10 годишен като може да се предоговори след изтичането на този период. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот. Кредита се отпуска САМО срещу имотно обезпечение (ипотека/възбрана върху имот).

Предлагаме следните основни модели за кредитиране без значение от ЦКР:

  • Рефинансиране и окрупняване на съществуващи кредити.
  • Изплащане на високо-лихвени кредити („бързи кредити“).
  • Изплащане на кредити в съдебни процедури или в принудително изпълнение.

„Ново Финанс“ ООД предлага еднократна комисионна от 0,5% до 3% върху главницата на посредниците съдействали за отпускане на такъв вид кредит.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля посетете секцията Кредити.

Отпусканите кредити са за период от 1 до 10 години срещу ипотека като в зависимост от размера им лихвите/ГПР варират:
Стандарт Кредит до 20 000лв - 36% лихва/ГПР на годишна основа;
Стандарт Кредит над 20 000лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа;
Макс Кредит над 20 000лв – 33% лихва/ГПР на годишна основа.

Кредита може да бъде погасен без наказателна лихва за предсрочно погасяване ако бъде изплатен след изтичане на първите 12 месеца, като тогава се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения за периода на кредита. Ако кредита е изплатен преди изтичането на първия 12 месечен период, се дължи допълнителна сума пропорционална на месечните лихвени задължения плюс 1% допълнителна наказателна лихва върху главницата.

Клиента избира какъв кредит иска да ползва. Има три вида кредити:

1. Стандарт Кредит където месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 25% (или 36%) се плаща на 12 равни месечни вноски. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.

2. Макс Кредит където всяка 12 месечна вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 33% се заплаща в края на всеки 12 месечен период. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.

3. Традиционен Кредит където месечната вноска включва лихви И главница. Главницата се изплаща през целия период на кредита. При този вид кредит месечните вноски са значително по-високи.

„Ново Финанс“ ООД е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

pdfОбщи условия на договор за заем
pdfСтандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити
pdfРегистрация на „Ново Финанс“ ООД от Българска Народна Банка
pdfРегистрация на „Ново Финанс“ ООД за администратор на лични данни