Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Остатъчна годишна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Обща сума дължима по кредита: лв.

Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Обща сума дължима по кредита: лв.

Желана месечна вноска: лв.
Срок на кредита:  1      5      10 год.
Допустим кредит: лв.
Годишна Лихва/ГПР: %
Обща сума дължима по кредита: лв.

Размер на кредита: лв.
Тип на кредита:  Флекси  Стандарт  Традиционен
Годишна Лихва/ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Остатъчна годишна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Брой месечни вноска: бр.
Обща сума дължима по кредита: лв.

 

* Калкулатора представя примерен 12 месечен договор.

“Ново Финанс” ООД представя 2 типа договори за кредит: Стандарт и Флекси. И двата типа договори изискват изплащане САМО на лихва, като главницата по кредита се плаща при пълното или частичното погасяване на кредита.

- Стандарт Кредит – това е договор за кредит където годишната лихва се дели на 12 месеца и резултата са 12 равни месечни вноски.
- Флекси Кредит - това е договор за кредит където годишната лихва се дели на 11 месечни равни НАМАЛЕНИ вноски и една остатъчна УВЕЛИЧЕНА годишна вноска която покрива разликата до пълната годишна лихва.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля посетете секцията Кредити.

„Ново Финанс“ ООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на лихва/ГПР от 25% (за кредити над 20 000лв.) и 36% (за кредити под 20 000лв.) на годишна основа. Кредита изисква изплащане само на лихва/ГПР в размер на годишната лихва като главницата се дължи в края на периода, но главницата може да бъде напълно или частично изплатена и във всеки един момент след получаване на кредита без наказателни лихви след първите 12 месеца.

Кредита е дългосрочен, от 1 до 10 годишен като може да се предоговори след изтичането на този период. Кредита изисква ипотека върху имот или право на строеж. Кредита се отпуска САМО срещу имотно обезпечение (ипотека върху имот).

Предлагаме следните основни модела за кредитиране без значение от ЦКР:

  • Рефинансиране и окрупняване на съществуващи кредити.
  • Изплащане на високо-лихвени кредити („бързи кредити“).

„Ново Финанс“ ООД предлага еднократна комисионна от 0,5% до 3% върху главницата на посредниците съдействали за отпускане на такъв вид кредит.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля посетете секцията Кредити.

Отпусканите кредити са за период от 1 до 10 години срещу ипотека като в зависимост от размера им лихвите/ГПР варират:

Кредит до 20 000лв - 36% лихва/ГПР на годишна основа
Кредит над 20 000лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

Кредита може да бъде погасен без наказателна лихва за предсрочно погасяване ако бъде изплатен след изтичане на първите 12 месеца, като тогава се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения за периода на кредита. Ако кредита е изплатен преди изтичането на първия 12 месечен период се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения плюс 1% допълнителна наказателна лихва върху главницата.

Клиента избира какъв кредит може да ползва. Има три вида кредити:

1. Флекси Кредит където месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит първите 11 месечни вноски са доста ниски , следвани от една окончателна годишна вноска. (Пример за 20 000лв – 11 месечни вноски по 200лв. и една окончателна годишна от 2800лв.) Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.

2. Стандарт Кредит където месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит се плащат 12 равни месечни вноски. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. (Пример за 20 000лв – месечна вноска от 416.66лв)

3. Традиционен Кредит където месечната вноска включва лихви И главница. Главницата се изплаща през целия период на кредита. При този вид кредит месечните вноски са значително по-високи.

„Ново Финанс“ ООД е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

pdfОбщи условия на договор за заем
pdfСтандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити
pdfРегистрация на „Ново Финанс“ ООД от Българска Народна Банка
pdfРегистрация на „Ново Финанс“ ООД за администратор на лични данни