“Ново Финанс” ООД е специализирана в отпускането на ипотечни кредити за физически и юридически лица на територията на България. Фирмата специализира в отпускането на кредити на лица с лошо ЦКР които нямат достъп до директно банково кредитиране поради факта че такъв вид кредитополучатели изискват по голям толеранс към финансов риск. Въпреки че кредитите които осигурява са на лихви по-високи от тези на големите банкови институции, „Ново Финанс“ ООД предлага стандартни лихви от 25% което позволява на хора задлъжняли към високо-лихвени финансови институции („бързи кредити“) да ги окрупнят и рефинансират и успешно да излязат от „кредитния капан“. Факта че фирмата не изисква изплащане на главница всеки месец, дава възможност за изключително ниски месечни вноски позволяващи оправянето на ЦКР и бъдещ достъп до традиционно банково финансиране.

Основни Предимства:

 • Без лихва при погасяване в рамките на 60 дни със собствени средства
 • Отпускане на кредити с ниски месечни вноски позволяващи финансово стабилизиране
 • Ефективно и бързо (в рамките на няколко дни) отпускане на ипотечни кредити
 • Без такса за разглеждане и отпускане на кредити
 • Отпускане на кредити на лица с лошо ЦКР
 • Отпускане на кредити без доказване на доход
 • Отпускане на кредити на ниски лихвени нива (25% до 36%)
 • Отпускане на кредити с месечно изплащане само на лихва
 • Рефинансиране на високо-лихвени „бързи“ кредити
 • Лицензирана от БНБ небанкова финансова институция
 • Без скрити такси и комисионни
 • Кредитиране на имоти с данъчни задължения към НАП или общини
 • Кредитиране на лица с недоказан доход и безработни
 • Кредитиране на имоти пред публична продан от ЧСИ

Ново Финанс“ ООД е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Клиенти за нас