"Ново Финанс" ООД отпуска САМО ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. Фирмата НЕ отпуска потребителски кредити!

Кредит Макс - 8% годишна лихва с месечна вноска включваща лихва и главница. Този кредит се предлага САМО на кредитополучатели с ПОЛОЖИТЕЛНА кредитна история който изпълняват условията на "Изряден Кредитополучател". Кредита е с месечни вноски (лихва и главница) които започват да текат с подписването на ипотечния договор. Промоционалните условия по кредита се обезпечават от специална оферта-анекс гарантираща на изрядния кредитополучател получаването на промоционалните условия по кредита за целия срок на договора.

Кредит Макс може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот.

Кредит Макс над 20 000 лв. – 8% лихва/ГЛР за целия период на договора при изпълнение на условията на специалната оферта-анекс.

Изискайте, своя ипотечен кредит с 8% лихва на година сега! Обадете се на: 0899 655 971

Ново Финанс ООД е голяма небанкова финансова институция в България за ипотечни кредити.

Кредитния портфейл на дружеството в отпуснати ипотечни кредити непрекъснато расте. През следващите години дружеството очаква продължаващ растеж на ипотечния си портфейл. Динамиката на нашия успех се дължи на няколко основни фактора: Отлични условия за ипотечни кредити в небанковата индустрия; етично и прозрачно отношение към клиентите; дългосрочни и взаимоизгодни бизнес отношения с нашите кредитни агенти.

Ново Финанс ООД предлага ипотечни кредити които са подходящи за всички ВЪПРЕКИ:

- Възрастта на кредитополучателя (включително пенсионери и безработни).

- Лоша кредитна история свързана със забави и неплащане на задължения.

- Съществуващи наложени възбрани и ипотеки върху имот.

- Наличие на задължения към НАП и други институции.

- Наличие на данъчни и други задължения.

Ние се стремим да намерим най-изгодния вариант за всеки индивидуален клиент и да осигурим най-добри условия по отпуснатия ипотечен кредит. Ние предлагаме на нашите клиенти всички възможни варианти за кредит и даваме възможност за предварителен анализ на ипотечния договор. При нас НЯМА скрити условия и уловки, защото нашата дългосрочна цел е взаимоизгодно партньорство с нашите клиенти.

Ново Финанс ООД предлага отлични условия за кредитиране от небанкова институция в България:

 1. Ниски пазарни лихви от 8% с голям гратисен период даващ възможност за стабилизиране на финансовото състояние на нашите клиенти
 2. Без такси за предсрочно изплащане (след 12 месеца) и рефинансиране на кредитите за физически лица
 3. Без предварителни такси за оценка на риска, усвояване на кредита, и обработка на документи
 4. Ясни и чисти условия, без скрити такси които са изцяло публикувани в Европейския Кредитен Формуляр на нашата Интернет страница
 5. Кредити с месечно изплащане само на лихва и с ниски месечни вноски
 6. Кредити за хора с лоша кредитна история (ЦКР)

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0899 655 971 и ние ще се опитаме да предложим по-добра оферта!

Ново Финанс ООД предлага кредит за всички собственици на имот в голям град. Работим дори с ИДЕАЛНИ части:

 1. Одобряваме за кредит почти всеки собственик на имот или идеални части в голям град
 2. Предлагаме изплащане на данъчни, общински и други задължения преди ипотеката
 3. Бърза, ясна и чиста процедура без скрити такси и уловки
 4. Най-ниски лихви по ипотечните кредити предлагани от не-банкови институции
 5. Без прехвърляне на собственосттта на имота - учредява се договорна ипотека
 6. Кредитираме въпреки лоша кредитна история, липса на доказан трудов договор
 7. Без излишна бюрокрация - изискваме малко на брой стандартни документи

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0899 655 971 и ние ще ги бием безусловно!

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. ЦКР има значение доколкото показва липсата на свръхзадлъжнялост на кредитополучателя. Ние ще Ви предложим отлични условия за небанков ипотечен кредит. Гарантирано!

Ако искате да вземете кредит от конкурентна небанкова институция, проверете за следните скрити условия:

 1. Не Ви предоставят договора за кредит достатъчно време преди ипотеката за да се запознаете с него и да го консултирате с адвокат. Целта е да подпишете договор със съмнителни условия.
 2. Имат огромни наказателни лихви и такси за: предсрочно изплащане или рефинансиране на кредита; издаване на кредитни референции. Това се прави с цел да не дадат възможност да смените текущия кредит с по-изгоден банков кредит или да изплатите кредита предсрочно.
 3. Обещават връщане на част от лихвата след изплащане на кредита. Това никога не става заради скрити клаузи.
 4. Изискват кредита да бъде отпуснат на юридическо лице (фирма) което дава възможност да увеличат без законови ограничения наказателните лихви по кредита.
 5. Изискват да предплатите специални такси за кандидатстване, усвояване, и управление на кредит риска. Тези такси се задържат при началното усвояване на кредита, което вдига и неговата цена.
 6. Нямат лесен за използване кредитен калкулатор на Интернет страницата за да получите представа какви ще са евентуалните вноски по кредита.
 7. Нямат публикувани пълни условия по кредита на Интернет страницата в това число Европейски Кредитен Формуляр и Общи Условия който описва в детайл всички такси, комисионни, и лихви които се дължат по кредита. Този формуляр е задължителен при всеки кредит и по закон трябва да се публикува на Интернет страницата на небанковата институция.

Ново Финанс ООД не използва “трикове”. Ние публикуваме всичко открито на Интернет страницата: точен кредитен калкулатор; Европейски Кредитен Формуляр съдържащ всички условия по кредитите; Общи Условия без скрити такси и огромни наказателни лихви за предсрочно погасяване (след 12 месеца) и рефинансиране.

“Ново Финанс” ООД предлага кредити с годишна лихва от 8% което е отлична оферта за ипотечен кредит в не-банковата индустрия. Нашата цел е да помогнем на кредитополучателите да преодолеят временно финансово затруднение и да спечелят време за рефинансиране на кредита чрез банка, бъдещ финансов приход или изгодна продажба на имота. Кредитите са подходящи за физически и юридически лица които имат имот (или идеални части от имот) с подходяща локация който да ипотекират.

“Ново Финанс” ООД предлага ипотечни кредити от 8 000лв. до 2 000 000лв. Всички кредити изискват ипотека/залог върху имот с подходяща стойност.
Фирмата приема като ипотечен залог следните видове имоти:

 1. Апартаменти
 2. Идеални части от имоти
 3. Къщи
 4. Търговски имоти
 5. Земеделски земи
 6. Бизнес имоти

Фирмата НЕ приема като ипотечен залог:

 1. Имоти в малки градове и села
 2. Имоти с ниска пазарна стойност
 3. Имоти с ниска ликвидност
 4. Имоти за покупка без самоучастие

Големината на ипотечните кредити които “Ново Финанс” ООД предлага зависят от стойността и локацията на имота който ще бъде ипотекиран. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота е оценен на 100 000 лв. максималния ипотечен кредит може да бъде 70 000 лв.

„Ново Финанс“ ООД отпуска САМО ИПОТЕЧНИ кредити. Фирмата НЕ отпуска „бързи кредити“ без обезпечение. Ипотечните кредити изискват наличие на имот който да гарантира отпускания заем.

Ново Финанс ООД предлага ипотечни кредити на ниски лихви. „Ново Финанс“ ООД предлага лихви от 8% с месечно изплащане на главница което прави кредитите предпочитани. Нашите кредити нямат скрити такси и уловки.

Ново Финанс ООД обработва молбите за ипотечни кредити за много по-кратко време от банките. Времето и документацията нужни за отпускане на кредит са силно намалени, което прави кредитите предпочитани за лица и фирми търсещи бърз финансов ресурс. Банките имат много по-високи изисквания към кредитополучателите включващи доказване на трудов договор.

„Ново Финанс“ ООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на ниски лихви в зависимост от сумата (8%, 15%, 20%, 25%, 36%) без/с месечно изплащане на главница. В резултат на това месечните вноски са силно занижени и не включват изплащане на главница (например 10 годишен банков кредит от 20000лв. на 8% лихва би изисквал месечна вноска от 243лв. Наш 10 годишен кредит от 20000лв. при 8% промоционална лихва би имал начална вноска от 176лв. на месец). Добре е да се отбележи обаче, че в дългосрочен план банковите кредити са по изгодни.

Ипотечен кредит е паричен заем който се отпуска срещу залагане на имот (имотна гаранция). При отпускане на заема кредитополучателя остава собственик на имота, а кредитора става титуляр на вписана ипотека върху имота. В случай че кредитополучателя спре да изплаща кредита, имота се продава от съдия-изпълнител и получените пари се използват за погасяване на кредита към кредитора.

Изряден Кредитополучател е физическо или юридическо лице с ПОЛОЖИТЕЛНА кредитна история което е взело ипотечен кредит и обслужва кредита в неговата цялост - изплаща кредита в пълния срок на договора за кредит, не се възползва от възможността за рефинансиране или предсрочно погасяване на кредита, изплаща вноските по кредита в тяхната цялост по погасителен план и без закъснение. Когато кредитополучател се възползва от промоционална оферта-анекс към договор за кредит където има изискване да е Изряден Кредитополучател, то той трябва да съблюдава условията на специалната оферта-анекс към договора за кредит. Ако тези условия бъдат нарушени, специалната оферта-анекс към договора за кредит се анулира и кредита става относим към основния договор за кредит.

Ново Финанс“ ООД има отворена политика за отпускане на кредит при условие че този кредит се гарантира от ликвиден жилищен или търговски имот. Фирмата прави оценка на риска и възможността за изплащане на кредита. По тази причина кредит може да бъде отказан, защото липсва ясен план как ще бъде обслужван.

Ново Финанс“ ООД не отказва кредити заради малки проблеми в ЦКР на кредитополучателя защото фирмата знае че често лошото ЦКР е получено в резултат на случайни събития които нямат отношение към отговорното обслужване на бъдещи кредити. Пропускането на кредитна вноска в миналото не означава че кредитополучателя няма да бъде отговорен при изплащане на нов ипотечен кредит.

Ново Финанс“ ООД се интересува от общия доход на кредитополучателя, а не от доказателства за трудов договор. Често кредитополучателите имат допълнителни доходи.

Ново Финанс“ ООД предлага ипотечни заеми без да начислява такси които често оскъпяват банковите кредити.

 1. Без такса за разглеждане на документите.
 2. Без такса за оценка на имотите.
 3. Без такса усвояване на кредита.
 4. Без годишна такса за управление.
 5. Без такса за предсрочно погасяване след първите 12 месеца на кредита за физически лица.
 6. Без минимален срок на договора.

Ново Финанс“ ООД дава възможност за бързо отпускане на ипотечни кредити след представяне на необходимия набор от документи. За повече информация вижте секция Кредити.

Ново Финанс“ ООД се стреми отпускането на ипотечни кредити да става бързо и ефикасно. При наличие на необходимите документи е възможно кредита да се отпусне в рамките на две седмици. При условие че стане забава на представянето на документи, отпускането на кредит може да отнеме до три седмици. „Ново Финанс“ ООД не е фирма за „бързи кредити“. Ипотечните кредити поради размера и сложността на финансиране и спецификите на обезпечението отнемат повече време.

Ново Финанс“ ООД полага всички услилия да предотврати превръщането на отпуснат ипотечен кредит в „лош кредит“. Въпреки това има кредити които, не се обслужват. В такива случаи фирмата няма алтернатива, освен да продаде имота през ЧСИ за да покрие разходите по кредита. В този случай процедурата е следната:

 1. Опити за комуникация по телефон или SMS с кредитополучателя и информирането му, че кредита е просрочен. Ако кредитополучателя реагира му се дават възможности да преведе кредита в съответсвие, а ко не реагира кредита се прехвърля към Адвокатското дружество обслужващо „Ново Финанс“ ООД.
 2. Адвокатското дружество изготвя необходимите юридически документи и ги входира в съответния съд.
 3. Съда дава резолюция и ход на принудителното изпъление (продажбата на имота).
 4. Документите се прехвърлят към съдия-изпълнител (ЧСИ), който обявява имота за продажба.
 5. Имота се продава на публична продан и парите, които са получават от продажбата се използват за погасяване на кредита.
 6. Процедурата отнема няколко месеца. Процедурата по публична продан на имот е изключително скъпа и затова е възможно сумата необходима за изплащане на кредита да надвиши реалната стойност на ипотекирания имот. Ако получените пари от продажбата на ипотекирания имот са недостатъчни за покриването на кредита, разликата остава като дълг на Кредитополучателя и може да бъде погасена чрез запор/продажба на друг имот или запор на работна заплата.

Всички вноски по кредити се погасяват по банков път. Фирмата НЕ приема плащане на вноски по кредита в брой.

Ново Финанс“ ООД отпуска ипотечни кредити където главницата може да бъде изплатена напълно или частично по всяко време. Ако това стане след първите 12 месеца след отпускане на кредита това става без наказателни лихви за физически лица. Ако кредитополучателя иска да погаси цялата или част от главницата следва да уведоми фирмата най-малко 5 дни преди това да стане. Всички плащания стават по банков път.

Пакет 'Лоялен Клиент' е програма за клиенти, които избират да се възползват от Традиционен Кредит за период над 5 години. При този кредит Кредитополучателя не плаща лихви за първите 6 месеца. Лихви се дължат за остатъка на периода на кредита. Ако такъв кредит бъде прекратен предсрочно тогава се дължат лихвите за пълния период на кредита.

Ново Финанс“ ООД е фирма регистрирана като администратор на лични данни съгласно “Закона за защита на личните данни”. Всички клиентски данни са защитени и не се предоставят на трети лица.При поискване личните данни се унищожават в съответствие с Европейското законодателство.

Всички копия на документи се предостяват по електронен път (по имейл или Viber). При изповядване на ипотечния договор и учредяването на ипотека при нотариус е нужно кредитополучателя да носи оригинални документи. За изпращане на документи моля ползвайте електронна поща: bbekov@novo.bg

Ново Финанс ООД работи с кредитни консултанти, които получават от 0.5% до 3% от усвоената главница на кредита като комисионна. Комисионната е различна в зависимост от сумата и вида на кредита. Комисионната се изплаща след усвояване на главницата на кредита.Ако имате въпроси или искате да сключите договор за кредитен консултант, моля обадете се на: 0899 655 971

Ново Финанс ООД може едностранно да прекрати договора за кредит ако сте спрели да плащате вноските си.Най-добрата реакция в този случай е:

 • Да се свържете с нас по телефона.
 • Да заплатите стандартните лихви за периода по договор за да спрете начисляването на нови наказателни лихви.
 • Да изискате кредитна референция за да се запознаете с текущите задължения.
 • Да предприемете стъпки за пълно изчистване на наказателните лихви или за погасяването на кредита.
 1. Попълвате кратката формата за кандидатстване, като попълните информацията необходима за искания от вас кредит и неговото обезпечение. Кандидатстването за кредит и разглеждането на документите е безплатно. “Ново Финанс” ООД работи без такса за разглеждане на документите при отпускане на кредит.
 2. След попълване на формата наш представител ще се свърже с Вас, за да дискутира искането за кредит.
 3. Наш оценител ще направи професионална оценка на имота (безплатно за Вас) в рамките на 3 дни след представяне на документ за собственост, адрес на имота и вътрешни/външни снимки на имота.
 4. След изготвяне на принципно одобрение за кредита ще бъдат изискани следните документи:
  • Копие на личната карта на титуляра за кредита и личните карти на собствениците на имота който ще бъде ипотекиран.
  • Копие на нотариалния акт на имота удостоверяващ собствеността върху имота
  • Копие на скица/схема на имота
  • Копие на данъчна оценка на имота
  • Копие на удостоверение за липса на тежести върху имота
  • Копие на съществуващ договор за ипотека върху имота (ако има съществуваща ипотека)
  • Копие за Актуално състояние на фирма (ако кредитополучателя или собственика на имота е фирма)
  • Документи според семейния статут на собственика на имота или статута на фирмата собственик
  • Удостоверение за наследници
  • Документ удостоверяващ семеен статут
  • Документ удостоверяващ наличие на доходи за обслужване на кредита
  • Документ удостоверяващ задължения към други кредитни институции
  • Извадка от Централен Кредитен Регистър за текущи кредитни задължения
 5. След получаване на документите адвокатите ни ще изготвят договора за заем и ипотечен договор, след което тези договори ще Ви бъдат изпратени по електронна поща за одобрение и дискусия. Вие имате най-малко 14 дни за да разгледате и прецените дали договора отговаря на Вашите изисквания.
 6. След като договорите бъдат разгледани детайлно и одобрени от Вас, ще бъде насрочен час за натариус и сделката ще бъде изповядана. Договора за заем се подписва преди нотариалното учредяване на ипотеката.
 7. Ипотеката гарантира заема, а имотът остава Ваша собственост. При представяне на удостоверение от Агенция по Вписванията, сумата се усвоява по Ваша банкова сметка без такси за усвояване и управление. Кредитът се погасява в договорения срок. При изплащане на кредита в пълен размер “Ново Финанс” ООД заличава ипотеката от вашия имот след плащане на еднократна административно-нотариална такса.
 8. Вноските по кредита се превеждат по банков път на “Ново Финанс” ООД.

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. За да отпусне кредит, фирмата изисква набор от документи, които да се предоставят от кредитополучателя най-малко 14 дни преди подписване на ипотечния договор. Тези документи обикновено включват:

 • Копие на личната карта на титуляра за кредита и личните карти на собствениците на имота който ще бъде ипотекиран.
 • Копие на нотариалния акт на имота удостоверяващ собствеността върху имота
 • Копие на скица/схема на имота
 • Копие на данъчна оценка на имота
 • Копие на удостоверение за липса на тежести върху имота
 • Копие на съществуващ договор за ипотека върху имота (ако има съществуваща ипотека)
 • Копие за Актуално състояние на фирма (ако кредитополучателя или собственика на имота е фирма)
 • Документи според семейния статут на собственика на имота или статута на фирмата собственик
 • Удостоверение за наследници
 • Документ удостоверяващ семеен статут
 • Документ удостоверяващ наличие на доходи за обслужване на кредита
 • Документ удостоверяващ задължения към други кредитни институции
 • Извадка от Централен Кредитен Регистър за текущи кредитни задължения
Тези документи се използват за да се удостовери: собствеността върху имота; възможността за обслужване на кредита; възможността за погасяване на задължения към други кредитни институции; рефинансиране/окрупняване на кредитните задължения с цел изчистване на кредитната история и намаляване на месечните вноски по "бързи" кредити.

Ново Финанс ООД приема плащане на вноски по кредит САМО по банков път.
Фирмата не приема плащане на вноски в брой. Банковата сметка на фирмата е:

Банка: ОББ АД
Номер на Сметка/ IBAN: BG 62UBBS 8002 1039 7551 40
Банков Код/ SWIFT: UBBSBGSF
Получател: Ново Финанс ООД

Клиенти за нас