Телефон: +359899655971

"Ново Финанс" ООД отпуска САМО ИПОТЕЧНИ потребителски КРЕДИТИ!

Кредит Макс - 8% годишна лихва с месечна вноска включваща лихва и главница. Този кредит се предлага САМО на кредитополучатели с ПОЛОЖИТЕЛНА кредитна история който изпълняват условията на "Изряден Кредитополучател". Кредита е с месечни вноски (лихва и главница) които започват да текат с подписването на ипотечния договор. Промоционалните условия по кредита се обезпечават от специална оферта-анекс гарантираща на изрядния кредитополучател получаването на промоционалните условия по кредита за целия срок на договора.

Кредит Макс може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот.

Кредит Макс над 20 000 лв. – 8% лихва/ГЛР за целия период на договора при изпълнение на условията на специалната оферта-анекс.

Изискайте, своя ипотечен кредит с 8% лихва на година сега! Обадете се на: 0899 655 971

Кредит Флекси - месечната вноска включва лихви И главница. При този кредит лихвата от 15% се плаща на 12 равни месечни вноски. Има начална гаранционна вноска от 25% върху цялата сума на кредита, което позволява да няма вноски за първите 12 месеца. Главницата се изплаща през целия период на кредита след първата година. Кредит Флекси може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот.

Кредит Флекси над 20 000 лв – 15% лихва/ГЛР на годишна основа

Ново Финанс ООД е голяма небанкова финансова институция в България за ипотечни кредити.

Кредитния портфейл на дружеството в отпуснати ипотечни кредити непрекъснато расте. През следващите години дружеството очаква продължаващ растеж на ипотечния си портфейл. Динамиката на нашия успех се дължи на няколко основни фактора: Отлични условия за ипотечни кредити в небанковата индустрия; етично и прозрачно отношение към клиентите; дългосрочни и взаимоизгодни бизнес отношения с нашите кредитни агенти.

Ако искате да вземете кредит от конкурентна небанкова институция, проверете за следните скрити условия:

 1. Не Ви предоставят договора за кредит достатъчно време преди ипотеката за да се запознаете с него и да го консултирате с адвокат. Целта е да подпишете договор със съмнителни условия.
 2. Имат огромни наказателни лихви и такси за: предсрочно изплащане или рефинансиране на кредита; издаване на кредитни референции. Това се прави с цел да не дадат възможност да смените текущия кредит с по-изгоден банков кредит или да изплатите кредита предсрочно.
 3. Обещават връщане на част от лихвата след изплащане на кредита. Това никога не става заради скрити клаузи.
 4. Изискват кредита да бъде отпуснат на юридическо лице (фирма) което дава възможност да увеличат без законови ограничения наказателните лихви по кредита.
 5. Изискват да предплатите специални такси за кандидатстване, усвояване, и управление на кредит риска. Тези такси се задържат при началното усвояване на кредита, което вдига и неговата цена.
 6. Нямат лесен за използване кредитен калкулатор на Интернет страницата за да получите представа какви ще са евентуалните вноски по кредита.
 7. Нямат публикувани пълни условия по кредита на Интернет страницата в това число Европейски Кредитен Формуляр и Общи Условия който описва в детайл всички такси, комисионни, и лихви които се дължат по кредита. Този формуляр е задължителен при всеки кредит и по закон трябва да се публикува на Интернет страницата на небанковата институция.

Ново Финанс ООД не използва “трикове”. Ние публикуваме всичко открито на Интернет страницата: точен кредитен калкулатор; Европейски Кредитен Формуляр съдържащ всички условия по кредитите; Общи Условия без скрити такси и огромни наказателни лихви за предсрочно погасяване (след 12 месеца) и рефинансиране.

Ново Финанс ООД предлага ипотечни кредити които са подходящи за всички ВЪПРЕКИ:

- Възрастта на кредитополучателя (включително пенсионери и безработни).

- Лоша кредитна история свързана със забави и неплащане на задължения.

- Съществуващи наложени възбрани и ипотеки върху имот.

- Наличие на задължения към НАП и други институции.

- Наличие на данъчни и други задължения.

Ние се стремим да намерим най-изгодния вариант за всеки индивидуален клиент и да осигурим най-добри условия по отпуснатия ипотечен кредит. Ние предлагаме на нашите клиенти всички възможни варианти за кредит и даваме възможност за предварителен анализ на ипотечния договор. При нас НЯМА скрити условия и уловки, защото нашата дългосрочна цел е взаимоизгодно партньорство с нашите клиенти.

Ново Финанс ООД предлага отлични условия за кредитиране от небанкова институция в България:

 1. Ниски пазарни лихви от 8% с голям гратисен период даващ възможност за стабилизиране на финансовото състояние на нашите клиенти
 2. Без такси за предсрочно изплащане (след 12 месеца) и рефинансиране на кредитите за физически лица
 3. Без предварителни такси за оценка на риска, усвояване на кредита, и обработка на документи
 4. Ясни и чисти условия, без скрити такси които са изцяло публикувани в Европейския Кредитен Формуляр на нашата Интернет страница
 5. Кредити с месечно изплащане само на лихва и с ниски месечни вноски
 6. Кредити за хора с лоша кредитна история (ЦКР), но без свръхзадлъжнялост

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0899 655 971 и ние ще се опитаме да предложим по-добра оферта!

Ново Финанс ООД предлага кредит за всички собственици на имот в голям град. Работим дори с ИДЕАЛНИ части:

 1. Одобряваме за кредит почти всеки собственик на имот или идеални части в голям град
 2. Предлагаме изплащане на данъчни, общински и други задължения преди ипотеката
 3. Бърза, ясна и чиста процедура без скрити такси и уловки
 4. Най-ниски лихви по ипотечните кредити предлагани от не-банкови институции
 5. Без прехвърляне на собственосттта на имота - учредява се договорна ипотека
 6. Кредитираме въпреки лоша кредитна история или липса на трудов договор
 7. Без излишна бюрокрация - изискваме малко на брой стандартни документи

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0899 655 971 и ние ще ги бием безусловно!

Кредит Традиционен – месечната вноска включва лихви И главница като с Пакет “Лоялен Клиент” кредитополучателя плаща 0% лихва през първите 6 месеца. Главницата се изплаща през целия период на кредита. Кредит Традиционен може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период до 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот. Моля обадете се на: 0899 655 971.

Кредит Традиционен над 20 000лв. –  0% лихва първите 6 месеца , след това 25% лихва/ГЛР.

Кредит Традиционен под 20 000лв. –  0% лихва първите 6 месеца , след това 36% лихва/ГЛР.

 1. Предлагаме небанкови ипотечни кредити с отлични условия което прави кредитите много популярни
 2. Поддържаме малък, но изключително специализиран персонал с което намаляваме разходите
 3. Работим изключително много с кредитни консултанти и агенти
 4. Спестяваме голям ресурс за работни заплати, наемане и поддръжка на офиси
 5. Работим само със собствен капитал и не използваме банкови заеми с което намаляваме кредитния риск
 6. Използваме външна адвокатска кантора за сключване на ипотеките с което повишаваме контрола
 7. Използваме автоматизирани софтуерни системи за контрол на отпускане и управление на кредити

Ако искате да проверите нашите отлични кредитни условия, моля обадете се на: 0899 655 971

“Ново Финанс” ООД е един от най-големите не-банкови кредитори в страната за
ипотечни кредити. Ние се стремим винаги да бъдем близко до клиентите ни
защото те са ни скъпи.
Фирмата има централен офис във Варна, Маркет Варна, ет.4 (до Кооперативен
Пазар). Освен това фирмата има офиси на централни локации в София, Пловдив,
Добрич, Пазарджик. За връзка с
нашите консултанти, моля позвънете на: 0899 655 971

Кредит Промо – месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 20% се плаща на 12 равни месечни вноски като тази лихва се гарантира от гаранционна вноска за първите 12 месеца. Това дава възможност кредитополучателят да не прави плащания по кредита в продължение на 12 месеца от неговото усвояване, защото лихвата автоматично се прихваща от гаранционната вноска. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. Кредит Промо може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот.

Кредит Промо над 20 000 лв. – 20% лихва/ГЛР на годишна основа.

Кредит Традиционен – месечната вноска включва лихви И главница като с Пакет “Лоялен Клиент” кредитополучателя плаща 0% лихва през първите 6 месеца. Главницата се изплаща през целия период на кредита. Кредит Традиционен може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период до 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот. Моля обадете се на: 0899 655 971.

Кредит Традиционен над 20 000лв. –  0% лихва първите 6 месеца , след това 25% лихва/ГЛР.

Кредит Традиционен под 20 000лв. –  0% лихва първите 6 месеца , след това 36% лихва/ГЛР.

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. ЦКР има значение доколкото показва липсата на свръхзадлъжнялост на кредитополучателя. Ние ще Ви предложим отлични условия за небанков ипотечен кредит. Гарантирано!

“Ново Финанс” ООД предлага кредити с годишна лихва от 8% което е отлична оферта за ипотечен кредит в не-банковата индустрия. Нашата цел е да помогнем на кредитополучателите да преодолеят временно финансово затруднение и да спечелят време за рефинансиране на кредита чрез банка, бъдещ финансов приход или изгодна продажба на имота. Кредитите са подходящи за физически и юридически лица които имат имот (или идеални части от имот) с подходяща локация който да ипотекират.

Изряден Кредитополучател е физическо или юридическо лице с ПОЛОЖИТЕЛНА кредитна история което е взело ипотечен кредит и обслужва кредита в неговата цялост - изплаща кредита в пълния срок на договора за кредит, не се възползва от възможността за рефинансиране или предсрочно погасяване на кредита, изплаща вноските по кредита в тяхната цялост по погасителен план и без закъснение. Когато кредитополучател се възползва от промоционална оферта-анекс към договор за кредит където има изискване да е Изряден Кредитополучател, то той трябва да съблюдава условията на специалната оферта-анекс към договора за кредит. Ако тези условия бъдат нарушени, специалната оферта-анекс към договора за кредит се анулира и кредита става относим към основния договор за кредит.

“Ново Финанс” ООД предлага ипотечни кредити от 8 000лв. до 2 000 000лв. Всички кредити изискват ипотека/залог върху имот с подходяща стойност.
Фирмата приема като ипотечен залог следните видове имоти:

 1. Апартаменти
 2. Идеални части от имоти
 3. Къщи
 4. Търговски имоти
 5. Земеделски земи
 6. Бизнес имоти

Фирмата НЕ приема като ипотечен залог:

 1. Имоти в малки градове и села
 2. Имоти с ниска пазарна стойност
 3. Имоти с ниска ликвидност
 4. Имоти за покупка без самоучастие

Големината на ипотечните кредити които “Ново Финанс” ООД предлага зависят от стойността и локацията на имота който ще бъде ипотекиран. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота е оценен на 100 000 лв. максималния ипотечен кредит може да бъде 70 000 лв.

 1. Без такса за разглеждане на документите.
 2. Без такса за оценка на имотите.
 3. Без такса усвояване.
 4. Без годишна такса за управление.
 5. Без такса за предсрочно погасяване след пърите 12 месеца на заема.
 6. Без минимален срок на договора.
 1. Изискване за имотно обезпечение за кредита.
 2. Хора с лошо ЦКР, но без свръхзадлъжнялост също получават подходяща оферта.
 3. В интерес на двете страни е да има ясен план за изплащане на заема който да гарантира възможността на кредитополучателя да обслужва кредита.
 4. Представяне на пълен набор от необходими документи за учредяване на имотна ипотека с вярно съдържание.
 5. Добро запознаване с условията на ипотечния договор.

Кредитополучателите трябва да бъдат активни в комуникацията и предоставяне на документацията за да може сделката да бъде сключена в кратки срокове. При нормални условия времето за сключване на договор за заем и ипотека е между една и три седмици в зависимост от документацията и активността на Кредитополучателя. Ние НЕ отпускаме бързи кредити, а ИПОТЕЧНИ кредити изискващи необходим брой документи – за сметка на това нашите кредитни условия са далеч по-добри от тези на фирмите за “бързи кредити“. „Ново Финанс“ ООД изисква Кредитополучателя да вземе информирано решение затова фирмата предоставя най-малко 14 дни за размисъл преди сключването на договор за кредит. Лихвените нива варират на базата на отпуснатия кредит.

 1. Попълвате кратката формата за кандидатстване, като попълните информацията необходима за искания от вас кредит и неговото обезпечение. Кандидатстването за кредит и разглеждането на документите е безплатно. “Ново Финанс” ООД работи без такса за разглеждане на документите при отпускане на кредит.
 2. След попълване на формата наш представител ще се свърже с Вас, за да дискутира искането за кредит.
 3. Наш оценител ще направи професионална оценка на имота (безплатно за Вас) в рамките на 3 дни след представяне на документ за собственост, адрес на имота и вътрешни/външни снимки на имота.
 4. След изготвяне на принципно одобрение за кредита ще бъдат изискани следните документи:
  • Копие на личната карта на титуляра за кредита и личните карти на собствениците на имота който ще бъде ипотекиран.
  • Копие на нотариалния акт на имота удостоверяващ собствеността върху имота
  • Копие на скица/схема на имота
  • Копие на данъчна оценка на имота
  • Копие на удостоверение за липса на тежести върху имота
  • Копие на съществуващ договор за ипотека върху имота (ако има съществуваща ипотека)
  • Копие за Актуално състояние на фирма (ако кредитополучателя или собственика на имота е фирма)
  • Документи според семейния статут на собственика на имота или статута на фирмата собственик
  • Удостоверение за наследници
  • Документ удостоверяващ семеен статут
  • Документ удостоверяващ наличие на доходи за обслужване на кредита
  • Документ удостоверяващ задължения към други кредитни институции
  • Извадка от Централен Кредитен Регистър за текущи кредитни задължения
 5. След получаване на документите адвокатите ни ще изготвят договора за заем и ипотечен договор, след което тези договори ще Ви бъдат изпратени по електронна поща за одобрение и дискусия. Вие имате най-малко 14 дни за да разгледате и прецените дали договора отговаря на Вашите изисквания.
 6. След като договорите бъдат разгледани детайлно и одобрени от Вас, ще бъде насрочен час за натариус и сделката ще бъде изповядана. Договора за заем се подписва преди нотариалното учредяване на ипотеката.
 7. Ипотеката гарантира заема, а имотът остава Ваша собственост. При представяне на удостоверение от Агенция по Вписванията, сумата се усвоява по Ваша банкова сметка без такси за усвояване и управление. Кредитът се погасява в договорения срок. При изплащане на кредита в пълен размер “Ново Финанс” ООД заличава ипотеката от вашия имот след плащане на еднократна административно-нотариална такса.
 8. Вноските по кредита се превеждат по банков път на “Ново Финанс” ООД.

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. За да отпусне кредит, фирмата изисква набор от документи, които да се предоставят от кредитополучателя най-малко 14 дни преди подписване на ипотечния договор. Тези документи обикновено включват:

 • Копие на личната карта на титуляра за кредита и личните карти на собствениците на имота който ще бъде ипотекиран.
 • Копие на нотариалния акт на имота удостоверяващ собствеността върху имота
 • Копие на скица/схема на имота
 • Копие на данъчна оценка на имота
 • Копие на удостоверение за липса на тежести върху имота
 • Копие на съществуващ договор за ипотека върху имота (ако има съществуваща ипотека)
 • Копие за Актуално състояние на фирма (ако кредитополучателя или собственика на имота е фирма)
 • Документи според семейния статут на собственика на имота или статута на фирмата собственик
 • Удостоверение за наследници
 • Документ удостоверяващ семеен статут
 • Документ удостоверяващ наличие на доходи за обслужване на кредита
 • Документ удостоверяващ задължения към други кредитни институции
 • Извадка от Централен Кредитен Регистър за текущи кредитни задължения
Тези документи се използват за да се удостовери: собствеността върху имота; възможността за обслужване на кредита; възможността за погасяване на задължения към други кредитни институции; рефинансиране/окрупняване на кредитните задължения с цел изчистване на кредитната история и намаляване на месечните вноски по "бързи" кредити.

Ново Финанс ООД приема плащане на вноски по кредит САМО по банков път.
Фирмата не приема плащане на вноски в брой. Банковата сметка на фирмата е:

Банка: ОББ АД
Номер на Сметка/ IBAN: BG 62UBBS 8002 1039 7551 40
Банков Код/ SWIFT: UBBSBGSF
Получател: Ново Финанс ООД

Клиенти за нас