1. Имаме само един голям офис във Варна (Маркет Варна, Колхозен Пазар)
 2. Поддържаме изключително малък персонал
 3. Предлагаме ипотечно кредитиране само онлайн
 4. Работим изключително много с кредитни агенти и консултанти
 5. Спестяваме голям ресурс за работни заплати, наемане и поддръжка на офиси
 6. Предлагаме най-добрите небанкови ипотечни кредити което прави кредитите ни много популярни
 7. Работим само със собствен капитал и не използваме банкови заеми
 8. Използваме външна адвокатска кантора за сключване на ипотеките
 9. Използваме автоматизирани софтуерни системи за контрол.

Кредит Макс – месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 15% се плаща на 12 равни месечни вноски като тази лихва се гарантира от гаранционна вноска за първите 24 месеца. Това дава възможност кредитополучателят да не прави плащания по кредита в продължение на 24 месеца от неговото усвояване, защото лихвата автоматично се прихваща от гаранционната вноска.
Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.

Кредит Макс може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Макс над 20 000 лв. – 15% лихва/ГПР на годишна основа.

Изискайте, своя ипотечен кредит с 15% лихва на година сега! Обадете се на: 0899 655 971

Кредит Промо – месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 20% се плаща на 12 равни месечни вноски като тази лихва се гарантира от гаранционна вноска за първите 12 месеца. Това дава възможност кредитополучателят да не прави плащания по кредита в продължение на 12 месеца от неговото усвояване, защото лихвата автоматично се прихваща от гаранционната вноска. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. Кредит Промо може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Промо над 20 000 лв. – 20% лихва/ГПР на годишна основа.

Кредит Стандарт – месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 25% (или 36%) се плаща на 12 равни месечни вноски. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.Кредит Стандарт може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Стандарт до 20 000 лв – 36% лихва/ГПР на годишна основа
Кредит Стандарт над 20 000 лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

Кредит Традиционен – месечната вноска включва лихви И главница. Главницата се изплаща през целия период на кредита. При този вид кредит месечните вноски са значително по-високи.Кредит Традиционен може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Традиционен над 20 000 лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. Не е нужно да доказвате Вашите доходи. Не се интересуваме от кредитната Ви история. Въпреки това, ние ще Ви предложим най-добрите условия за небанков ипотечен кредит. Гарантирано!

Ново Финанс ООД гарантира най-добри условия за кредитиране от небанкова институция в България. Ние предлагаме чисти и ясни условия, без скрити такси които са изцяло публикувани в Европейския Кредитен Формуляр на нашата Интернет страница. Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля контактувайте с нас, и ние ще ги бием безусловно.

Ако искате да вземете кредит от конкурентна небанкова институция, проверете за следните скрити условия:

1.Нямат лесен за използване кредитен калкулатор на Интернет страницата за да получите представа какви ще са евентуалните вноски по кредита. Това е индикация за скрити условия които ще разберете едва по време на усвояването на кредита когато ще е прекалено късно.

2.Нямат публикувани пълни условия по кредита на Интернет страницата в това число Европейски Кредитен Формуляр който описва в детайл всички такси, комисионни, и лихви които се дължат по кредита. Този формуляр е задължителен при всеки кредит и по закон трябва да се публикува на Интернет страницата на небанковата институция.

3.Изискват да предплатите специални такси за кандидатстване, усвояване, и управление на кредит риска. Тези такси се задържат при началното усвояване на кредита, което вдига и неговата цена.

4.Изискват регистрация на фирма която да получи кредита. Такова условие дава възможност да увеличат наказателната лихва за предсрочно погасяване и да се възползват от други възможности за наказателни лихви които законодателно не са позволени за физически лица. Освен това регистрацията на фирма изисква неината поддръжка – осчетоводяване и управление което има допълнителни месечни разходи възлизащи на няколко стотин лева месечно.

5.Обещават връщане на част от лихвата след изтичане на голям период от време. Това никога не става заради скрити клаузи.

6.Изискват получаване на по-голям кредит от искания с което кредита става невъзможен за обслужване.

7.Изискват Банкова Гаранция или солидарен длъжник (гарант) за кредита.

Ново Финанс ООД не подмамва клиентите си с “трикове” и затова ние публикуваме всичко открито на Интернет страницата. Имаме лесен за използване кредитен калкулатор, публикуван Европейски Кредитен Формуляр съдържащ всички условия по кредитите които отпускаме, ясни и чисти условия които са унифицирани с Българското законодателство в защита на кредитополучателите.

“Ново Финанс” ООД предлага кредити с годишна лихва от 15%. Кредитите са подходящи за физически и юридически лица които имат имот с подходяща локация който да ипотекират.

“Ново Финанс” ООД предлага както малки ипотечни кредити за апартаменти, така и големи ипотечни кредити за бизнес имоти. Всички кредити изискват ипотека/залог върху имот с подходяща стойност. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота струва 1 000 000 лв. можем да отпуснем максимален кредит от 700 000 лв.

Големината на ипотечните кредити които “Ново Финанс” ООД предлага зависят от стойността и локацията на имота който ще бъде ипотекиран. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота е оценен на 100 000 лв. максималния ипотечен кредит може да бъде 70 000 лв.

 1. Без такса за разглеждане на документите.
 2. Без такса за оценка на имотите.
 3. Без такса усвояване.
 4. Без годишна такса за управление.
 5. Без такса за предсрочно погасяване след пърите 12 месеца на заема.
 6. Без минимален срок на договора.
 1. Изискване за имотно обезпечение за кредита.
 2. Без значение от ЦКР. Хора с лошо ЦКР също получават подходяща оферта.
 3. Няма изискване за доказване на доход, но в интерес на двете страни е да има ясен план за изплащане на заема който да гарантира възможността на кредитополучателя да обслужва кредита.
 4. Представяне на пълен набор от необходими документи за учредяване на имотна ипотека с вярно съдържание.
 5. Добро запознаване с условията на ипотечния договор.

Кредитополучателите трябва да бъдат активни в комуникацията и предоставяне на документацията за да може сделката да бъде сключена в кратки срокове. При нормални условия времето за сключване на договор за заем и ипотека е между една и три седмици в зависимост от документацията и активността на Кредитополучателя. Ние НЕ отпускаме бързи кредити, а ИПОТЕЧНИ кредити изискващи необходим брой документи – за сметка на това нашите кредитни условия са далеч по-добри от тези на фирмите за “бързи кредити“. „Ново Финанс“ ООД изисква Кредитополучателя да вземе информирано решение затова фирмата предоставя най-малко 14 дни за размисъл преди сключването на договор за кредит. Лихвените нива варират на базата на отпуснатия кредит.

 1. Попълвате кратката формата за кандидатстване, като попълните информацията необходима за искания от вас кредит и неговото обезпечение. Кандидатстването за кредит и разглеждането на документите е безплатно. “Ново Финанс” ООД работи без такса за разглеждане на документите и без доказване на доход при отпускане на кредит.
 2. След попълване на формата наш представител ще се свърже с Вас, за да дискутира искането за кредит.
 3. Наш оценител ще направи професионална оценка на имота (безплатно за Вас) в рамките на 3 дни след представяне на документ за собственост, адрес на имота и вътрешни/външни снимки на имота.
 4. След изготвяне на принципно одобрение за кредита ще бъдат изискани следните документи:
  • Копие на личната карта на титуляра за кредита и личните карти на собствениците на имота който ще бъде ипотекиран.
  • Копие на нотариалния акт на имота удостоверяващ собствеността върху имота
  • Копие на скица на имота
  • Копие на данъчна оценка на имота
  • Копие на удостоверение за липса на тежести върху имота
  • Копие на съществуващ договор за ипотека върху имота (ако има съществуваща ипотека)
  • Копие за Актуално състояние на фирма (ако кредитополучателя или собственика на имота е фирма)
  • Документи според семейния статут на собственика на имота или статута на фирмата собственик.
 5. След получаване на документите адвокатите ни ще изготвят договора за заем и ипотечен договор, след което тези договори ще Ви бъдат изпратени по електронна поща за одобрение и дискусия. Вие имате най-малко 14 дни за да разгледате и прецените дали договора отговаря на Вашите изисквания.
 6. След като договорите бъдат разгледани детайлно и одобрени от Вас, ще бъде насрочен час за натариус и сделката ще бъде изповядана. Договора за заем се подписва преди нотариалното учредяване на ипотеката.
 7. Ипотеката гарантира заема, а имотът остава Ваша собственост. При представяне на удостоверение от Агенция по Вписванията, сумата се усвоява по Ваша банкова сметка без такси за усвояване и управление. Кредитът се погасява в договорения срок. При изплащане на кредита в пълен размер “Ново Финанс” ООД заличава ипотеката от вашия имот след плащане на еднократна административно-нотариална такса.
 8. Вноските по кредита се превеждат по банков път на “Ново Финанс” ООД.

Клиенти за нас