Ново Финанс ООД предлага най-добри условия за кредитиране от небанкова институция в България:

 1. Ниски пазарни лихви от 15% с голям гратисен период даващ възможност за стабилизиране на финансовото състояние на нашите клиенти
 2. Без такси за предсрочно изплащане и рефинансиране на кредитите за физически лица
 3. Без предварителни такси за оценка на риска, усвояване на кредита, и обработка на документи
 4. Ясни и чисти условия, без скрити такси които са изцяло публикувани в Европейския Кредитен Формуляр на нашата Интернет страница
 5. Кредити с месечно изплащане само на лихва и с ниски месечни вноски
 6. Кредити за хора с лоша кредитна история (ЦКР) и без доказан доход

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0899 655 971 и ние ще ги бием безусловно!

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. Не е нужно да доказвате Вашите доходи. Не се интересуваме от кредитната Ви история. Въпреки това, ние ще Ви предложим най-добрите условия за небанков ипотечен кредит. Гарантирано!

Ако искате да вземете кредит от конкурентна небанкова институция, проверете за следните скрити условия:

1.Нямат лесен за използване кредитен калкулатор на Интернет страницата за да получите представа какви ще са евентуалните вноски по кредита. Това е индикация за скрити условия които ще разберете едва по време на усвояването на кредита когато ще е прекалено късно.

2.Нямат публикувани пълни условия по кредита на Интернет страницата в това число Европейски Кредитен Формуляр който описва в детайл всички такси, комисионни, и лихви които се дължат по кредита. Този формуляр е задължителен при всеки кредит и по закон трябва да се публикува на Интернет страницата на небанковата институция.

3.Изискват да предплатите специални такси за кандидатстване, усвояване, и управление на кредит риска. Тези такси се задържат при началното усвояване на кредита, което вдига и неговата цена.

4.Изискват регистрация на фирма която да получи кредита. Такова условие дава възможност да увеличат наказателната лихва за предсрочно погасяване и да се възползват от други възможности за наказателни лихви които законодателно не са позволени за физически лица. Освен това регистрацията на фирма изисква неината поддръжка – осчетоводяване и управление което има допълнителни месечни разходи възлизащи на няколко стотин лева месечно.

5.Обещават връщане на част от лихвата след изтичане на голям период от време. Това никога не става заради скрити клаузи.

6.Изискват получаване на по-голям кредит от искания с което кредита става невъзможен за обслужване.

7.Изискват Банкова Гаранция или солидарен длъжник (гарант) за кредита.

Ново Финанс ООД не подмамва клиентите си с “трикове” и затова ние публикуваме всичко открито на Интернет страницата. Имаме лесен за използване кредитен калкулатор, публикуван Европейски Кредитен Формуляр съдържащ всички условия по кредитите които отпускаме, ясни и чисти условия които са унифицирани с Българското законодателство в защита на кредитополучателите.

“Ново Финанс” ООД предлага кредити с годишна лихва от 15%. Кредитите са подходящи за физически и юридически лица които имат имот с подходяща локация който да ипотекират.

“Ново Финанс” ООД предлага ипотечни кредити от 8 000лв. до 2 000 000лв. Всички кредити изискват ипотека/залог върху имот с подходяща стойност.
Фирмата приема като ипотечен залог следните видове имоти:

 1. Апартаменти
 2. Къщи
 3. Търговски имоти
 4. Земеделски земи
 5. Бизнес имоти

Фирмата НЕ приема като ипотечен залог:

 1. Идеални части от имоти
 2. Имоти в малки градове и села
 3. Имоти с ниска пазарна стойност
 4. Имоти с ниска ликвидност
 5. Имоти за покупка без самоучастие

Големината на ипотечните кредити които “Ново Финанс” ООД предлага зависят от стойността и локацията на имота който ще бъде ипотекиран. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота е оценен на 100 000 лв. максималния ипотечен кредит може да бъде 70 000 лв.

„Ново Финанс“ ООД отпуска САМО ИПОТЕЧНИ кредити. Фирмата НЕ отпуска „бързи кредити“ без обезпечение. Ипотечните кредити изискват наличие на имот който да гарантира отпускания заем.

Ново Финанс“ ООД предлага ипотечни кредити на много по-ниски лихви от другите фирми предлагащи ипотечни кредити. Другите кредитни фирми обикновено предлагат ипотечни кредити на нива от 40% и нагоре. „Ново Финанс“ ООД предлага лихви от 15% без месечно изплащане на главница което прави кредитите предпочитани.

Ново Финанс“ ООД обработва молбите за ипотечни кредити за много по-кратко време от банките. Освен това фирмата не се интересува от ЦКР, кредитна история и финансови резултати. Времето и документацията нужни за отпускане на кредит са силно намалени, което прави кредитите предпочитани за лица и фирми с лоша кредитна история, или липса на оборот доказващ възможността за обслужване на кредита. Банките имат много по-високи изисквания към кредитополучателите включващи доказване на доход и платежоспособност.

„Ново Финанс“ ООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на ниски лихви в зависимост от сумата (15%, 20%, 25%, 36%) без месечно изплащане на главница. В резултат на това месечните вноски са силно занижени и не включват изплащане на главница (например 5 годишен банков кредит от 20000лв. на 10% лихва би изисквал месечна вноска от 566лв. При същите условия наш кредит би струвал на кредитополучателя 416лв. на месец).

Ипотечен кредит е паричен заем който се отпуска срещу залагане на имот (имотна гаранция). При отпускане на заема кредитополучателя остава собственик на имота, а кредитора става титуляр на вписана ипотека върху имота. В случай че кредитополучателя спре да изплаща кредита, имота се продава от съдия-изпълнител и получените пари се използват за погасяване на кредита към кредитора.

Ново Финанс“ ООД има отворена политика за отпускане на кредит при условие че този кредит се гарантира от ликвиден жилищен или търговски имот. Фирмата не се интересува от ЦКР на кредитополучателя, но прави оценка на риска и възможността за изплащане на кредита. По тази причина някои кредити могат да бъдат отказани, защото липсва ясен план как този кредит може да бъде обслужван.

Ново Финанс“ ООД не се интересува от ЦКР на кредитополучателя защото фирмата знае че често лошото ЦКР е получено в резултат на случайни събития които нямат отношение към отговорното обслужване на бъдещи кредити. Пропускането на кредитна вноска в миналото не означава че кредитополучателя няма да бъде отговорен при изплащане на нов ипотечен кредит.

Ново Финанс“ ООД не се интересува от дохода на кредитополучателя освен в случайте когато става въпрос за отпускане на голям кредит където възможността за нормално обслужване е силно застрашена.

Ново Финанс“ ООД предлага ипотечни заеми без да начислява такси които често оскъпяват банковите кредити.

 1. Без такса за разглеждане на документите.
 2. Без такса за оценка на имотите.
 3. Без такса усвояване на кредита.
 4. Без годишна такса за управление.
 5. Без такса за предсрочно погасяване след първите 12 месеца на кредита за физически лица.
 6. Без минимален срок на договора.

Ново Финанс“ ООД дава възможност за бързо отпускане на ипотечни кредити след представяне на необходимия набор от документи. За повече информация вижте секция Кредити.

Ново Финанс“ ООД се стреми отпускането на ипотечни кредити да става бързо и ефикасно. При наличие на необходимите документи е възможно кредита да се отпусне в рамките на две седмици. При условие че стане забава на представянето на документи, отпускането на кредит може да отнеме до три седмици. „Ново Финанс“ ООД не е фирма за „бързи кредити“. Ипотечните кредити поради размера и сложността на финансиране и спецификите на обезпечението отнемат повече време.

Ново Финанс“ ООД дава възможност за проверка на статута и погасителния план на ипотечен кредит отпуснат от фирмата. Въпреки усилиятя които полага за достъп в реално време на кредитна информация, фирмата не гарантира че представената информация е пълна и окончателна. За повече информация вижте секцията Клиенти.

Ново Финанс“ ООД полага всички услилия да предотврати превръщането на отпуснат ипотечен кредит в „лош кредит“. Въпреки това има кредити които, не се обслужват. В такива случаи фирмата няма алтернатива, освен да продаде имота за да покрие разходите по кредита. В този случай процедурата е следната:

 1. Опити за комуникация по телефон или SMS с кредитополучателя и информирането му, че кредита е просрочен. Ако кредитополучателя реагира му се дават възможности да преведе кредита в съответсвие, ако не реагира кредита се прехвърля към Адвокатското дружество обслужващо „Ново Финанс“ ООД.
 2. Адвокатското дружество изготвя необходимите юридически документи и ги входира в съответния съд.
 3. Съда дава резолюция и ход на принудителното изпъление (продажбата на имота).
 4. Документите се прехвърлят към съдия-изпълнител, който обявява имота за продажба.
 5. Имота се продава на публична продан и парите, които са получават от продажбата се използват за погасяване на кредита.
 6. Процедурата отнема няколко месеца. Процедурата по публична продан на имот е изключително скъпа и затова е възможно сумата необходима за изплащане на кредита да надвиши реалната стойност на ипотекирания имот. Ако получените пари от продажбата на ипотекирания имот са недостатъчни за покриването на кредита, разликата остава като дълг на Кредитополучателя и може да бъде погасена чрез запор/продажба на друг имот или запор на работна заплата.

Всички вноски по кредити се погасяват по банков път.

Ново Финанс“ ООД отпуска ипотечни кредити където главницата може да бъде изплатена напълно или частично по всяко време. Ако това стане след първите 12 месеца след отпускане на кредита това става без наказателни лихви за физически лица. Ако кредитополучателя иска да погаси цялата или част от главницата следва да уведоми фирмата най-малко 5 дни преди това да стане. Всички плащания стават по банков път.

Пакет “Лоялен Клиент” е програма за клиенти, които избират да се възползват от Традиционен Кредит за период над 5 години. При този кредит Кредитополучателя не плаща лихви за първите 6 месеца. Лихви се дължат за остатъка на периода на кредита. Ако такъв кредит бъде прекратен предсрочно тогава се дължат лихвите за пълния период на кредита.

Ново Финанс“ ООД е фирма регистрирана като администратор на лични данни съгласно “Закона за защита на личните данни”. Всички клиентски данни са защитени и не се предоставят на трети лица.

Всички копия на документи се предостяват по електронен път. При изповядване на ипотечния договор и учредяването на ипотека при нотариус е нужно кредитополучателя да носи оригинални документи. За изпращане на документи моля ползвайте електронна поща: bbekov@novo.bg

Ново Финанс“ ООД работи с кредитни консултанти, които получават от 0.5% до 3% от усвоената главница на кредита като комисионна. Комисионната е различна в зависимост от сумата и вида на кредита. Комисионната се изплаща след усвояване на главницата на кредита.Ако имате въпроси или искате да сключите договор за кредитно посредничество, моля обадете се на: 0899 655 971

Ново Финанс ООД може едностранно да прекрати договора за кредит ако сте спрели да плащате вноските си.Най-добрата реакция в този случай е:

 • Да се свържете с нас по телефона.
 • Да заплатите стандартните лихви за периода по договор за да спрете начисляването на нови наказателни лихви.
 • Да изискате кредитна референция за да се запознаете с текущите задължения.
 • Да предприемете стъпки за пълно изчистване на наказателните лихви или за погасяването на кредита.

Клиенти за нас