1. Без такса за разглеждане на документите.
 2. Без такса за оценка на имотите.
 3. Без такса усвояване.
 4. Без годишна такса за управление.
 5. Без такса за предсрочно погасяване след пърите 12 месеца на заема.
 6. Без минимален срок на договора.
 1. Изискване за имотно обезпечение за кредита.
 2. Без значение от ЦКР. Хора с лошо ЦКР също получават подходяща оферта.
 3. Няма изискване за доказване на доход, но в интерес на двете страни е да има ясен план за изплащане на заема който да гарантира възможността на кредитополучателя да обслужва кредита.
 4. Представяне на пълен набор от необходими документи за учредяване на имотна ипотека с вярно съдържание.
 5. Добро запознаване с условията на ипотечния договор.

Кредитополучателите трябва да бъдат активни в комуникацията и предоставяне на документацията за да може сделката да бъде сключена в кратки срокове. При нормални условия времето за сключване на договор за заем и ипотека е между една и три седмици в зависимост от документацията и активността на Кредитополучателя. Ние НЕ отпускаме бързи кредити, а ИПОТЕЧНИ кредити изискващи необходим брой документи – за сметка на това нашите кредитни условия са далеч по-добри от тези на фирмите за “бързи кредити“. „Ново Финанс“ ООД изисква Кредитополучателя да вземе информирано решение затова фирмата предоставя най-малко 14 дни за размисъл преди сключването на договор за кредит. Лихвените нива варират на базата на отпуснатия кредит.

 1. Попълвате кратката формата за кандидатстване, като попълните информацията необходима за искания от вас кредит и неговото обезпечение. Кандидатстването за кредит и разглеждането на документите е безплатно. “Ново Финанс” ООД работи без такса за разглеждане на документите и без доказване на доход при отпускане на кредит.
 2. След попълване на формата наш представител ще се свърже с Вас, за да дискутира искането за кредит.
 3. Наш оценител ще направи професионална оценка на имота (безплатно за Вас) в рамките на 3 дни след представяне на документ за собственост, адрес на имота и вътрешни/външни снимки на имота.
 4. След изготвяне на принципно одобрение за кредита ще бъдат изискани следните документи:
  • Копие на личната карта на титуляра за кредита и личните карти на собствениците на имота който ще бъде ипотекиран.
  • Копие на нотариалния акт на имота удостоверяващ собствеността върху имота
  • Копие на скица на имота
  • Копие на данъчна оценка на имота
  • Копие на удостоверение за липса на тежести върху имота
  • Копие на съществуващ договор за ипотека върху имота (ако има съществуваща ипотека)
  • Копие за Актуално състояние на фирма (ако кредитополучателя или собственика на имота е фирма)
  • Документи според семейния статут на собственика на имота или статута на фирмата собственик.
 5. След получаване на документите адвокатите ни ще изготвят договора за заем и ипотечен договор, след което тези договори ще Ви бъдат изпратени по електронна поща за одобрение и дискусия. Вие имате най-малко 14 дни за да разгледате и прецените дали договора отговаря на Вашите изисквания.
 6. След като договорите бъдат разгледани детайлно и одобрени от Вас, ще бъде насрочен час за натариус и сделката ще бъде изповядана. Договора за заем се подписва преди нотариалното учредяване на ипотеката.
 7. Ипотеката гарантира заема, а имотът остава Ваша собственост. При представяне на удостоверение от Агенция по Вписванията, сумата се усвоява по Ваша банкова сметка без такси за усвояване и управление. Кредитът се погасява в договорения срок. При изплащане на кредита в пълен размер “Ново Финанс” ООД заличава ипотеката от вашия имот след плащане на еднократна административно-нотариална такса.
 8. Вноските по кредита се превеждат по банков път на “Ново Финанс” ООД.

Клиенти за нас