Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Обща сума дължима по кредита: лв.

Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Годишна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Обща сума дължима по кредита: лв.

Желана месечна вноска: лв.
Срок на кредита:  1      5      10 год.
Допустим кредит: лв.
Годишна Лихва/ГПР: %
Обща сума дължима по кредита: лв.

Размер на кредита: лв.
Тип на кредита:  Стандарт   Макс   Традиционен
Годишна Лихва/ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Годишна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Брой месечни вноски: бр.
Обща сума дължима по кредита: лв.

“Ново Финанс” ООД отпуска кредити САМО срещу имотно обезпечение (ипотека/възбрана върху имот).

Стандарт Кредит - месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 25% (или 36%) се плаща на 12 равни месечни вноски. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. Стандарт кредит може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Стандарт Кредит до 20 000 лв - 36% лихва/ГПР на годишна основа
Стандарт Кредит над 20 000 лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

Макс Кредит - всяка 12 месечна вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 33% се заплаща в края на всеки 12 месечен период. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. Годишната лихва се заплаща в края на всеки 12 месечен период и по такъв начин дава възможност за максимално отлагане на изплащането на финансовото задължение. Макс Кредит може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Макс Кредит над 20 000 лв – 33% лихва/ГПР на годишна основа.

Традиционен Кредит - месечната вноска включва лихви И главница. Главницата се изплаща през целия период на кредита. При този вид кредит месечните вноски са значително по-високи. Традиционен кредит може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Традиционен Кредит над 20 000 лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

„Ново Финанс“ ООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на лихва/ГПР от 25% до 36% в зависимост от кредита за период от 1 до 10 години.

Рефинансиране и окрупняване на съществуващи кредити.
Изплащане на високо-лихвени кредити („бързи кредити“).
Изплащане на кредити в съдебни процедури или в принудително изпълнение.

Отпусканите кредити са за период от 1 до 10 години срещу ипотека като в зависимост от размера им лихвите/ГПР варират:

Кредита може да бъде погасен без наказателна лихва за предсрочно погасяване ако бъде изплатен след изтичане на първите 12 месеца, като тогава се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения за периода на кредита. Ако кредита е изплатен преди изтичането на първия 12 месечен период, се дължи допълнителна сума пропорционална на месечните лихвени задължения плюс 1% допълнителна наказателна лихва върху главницата.

„Ново Финанс“ ООД предлага еднократна комисионна от 0,5% до 3% върху главницата на посредниците съдействали за отпускане на такъв вид кредит.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля посетете секцията Кредити.

„Ново Финанс“ ООД е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.