Примерна желана сума: лв.
Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска 1-ва година: лв.
Месечна вноска след 1-ва година: лв.
Гаранционна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.

Примерен размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.

Примерна желана месечна вноска: лв.
Срок на кредита:  1      5      10 год.
Допустим кредит: лв.
Годишна Лихва/ГПР: %

Примерна желана сума: лв.
Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска 1-ва/2-ра година: лв.
Месечна вноска след 2-ра година: лв.
Гаранционна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.

Примерна желана сума: лв.
Тип на кредита:  Промо   Стандарт   Традиционен   Макс
Срок на кредита:  1      5 год.
Примерен размер на кредита: лв.
Годишна Лихва/ГПР: %
Месечна вноска 1-ва/2-ра година: лв.
Месечна вноска след 1-ва/2-ра година: лв.
Гаранционна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Брой месечни вноски: бр.

“Ново Финанс” ООД отпуска кредити САМО срещу имотно обезпечение (ипотека/възбрана върху имот).

 1. Имаме само един голям офис във Варна (Маркет Варна, Колхозен Пазар)
 2. Поддържаме изключително малък персонал
 3. Предлагаме ипотечно кредитиране само онлайн
 4. Работим изключително много с кредитни агенти и консултанти
 5. Спестяваме голям ресурс за работни заплати, наемане и поддръжка на офиси
 6. Предлагаме най-добрите небанкови ипотечни кредити което прави кредитите ни много популярни
 7. Работим само със собствен капитал и не използваме банкови заеми
 8. Използваме външна адвокатска кантора за сключване на ипотеките
 9. Използваме автоматизирани софтуерни системи за контрол.

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. Не е нужно да доказвате Вашите доходи. Не се интересуваме от кредитната Ви история. Въпреки това, ние ще Ви предложим най-добрите условия за небанков ипотечен кредит. Гарантирано!

Ново Финанс ООД гарантира най-добри условия за кредитиране от небанкова институция в България. Ние предлагаме чисти и ясни условия, без скрити такси които са изцяло публикувани в Европейския Кредитен Формуляр на нашата Интернет страница. Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля контактувайте с нас, и ние ще ги бием безусловно.

Кредит Макс - месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 15% се плаща на 12 равни месечни вноски като тази лихва се гарантира от гаранционна вноска за първите 24 месеца. Това дава възможност кредитополучателят да не прави плащания по кредита в продължение на 24 месеца от неговото усвояване, защото лихвата автоматично се прихваща от гаранционната вноска.
Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.

Кредит Макс може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Макс над 20 000 лв. - 15% лихва/ГПР на годишна основа.

Изискайте, своя ипотечен кредит с 15% лихва на година сега! Обадете се на: 0899 655 971

Кредит Промо - месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 20% се плаща на 12 равни месечни вноски като тази лихва се гарантира от гаранционна вноска за първите 12 месеца. Това дава възможност кредитополучателят да не прави плащания по кредита в продължение на 12 месеца от неговото усвояване, защото лихвата автоматично се прихваща от гаранционната вноска. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. Кредит Промо може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Промо над 20 000 лв. - 20% лихва/ГПР на годишна основа.

Кредит Стандарт - месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 25% (или 36%) се плаща на 12 равни месечни вноски. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.Кредит Стандарт може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Стандарт до 20 000 лв - 36% лихва/ГПР на годишна основа
Кредит Стандарт над 20 000 лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

Кредит Традиционен - месечната вноска включва лихви И главница. Главницата се изплаща през целия период на кредита. При този вид кредит месечните вноски са значително по-високи.Кредит Традиционен може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Традиционен над 20 000 лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

Ако искате да вземете кредит от конкурентна небанкова институция, проверете за следните скрити условия:

 1. Имат огромни наказателни лихви и такси за: предсрочно изплащане или рефинансиране на кредита; издаване на кредитни референции. Това се прави с цел да не дадат възможност да смените текущия кредит с по-изгоден банков кредит или да изплатите кредита предсрочно.
 2. Обещават връщане на част от лихвата след изплащане на кредита. Това никога не става заради скрити клаузи.
 3. Изискват кредита да бъде отпуснат на юридическо лице (фирма) което дава възможност да увеличат без законови ограничения наказателните лихви по кредита.
 4. Изискват Банкова Гаранция или солидарен длъжник (гарант) за кредита.
 5. Изискват да предплатите специални такси за кандидатстване, усвояване, и управление на кредит риска. Тези такси се задържат при началното усвояване на кредита, което вдига и неговата цена.
 6. Изискват получаване на по-голям кредит от искания с което кредита става невъзможен за обслужване.
 7. Нямат лесен за използване кредитен калкулатор на Интернет страницата за да получите представа какви ще са евентуалните вноски по кредита.
 8. Нямат публикувани пълни условия по кредита на Интернет страницата в това число Европейски Кредитен Формуляр който описва в детайл всички такси, комисионни, и лихви които се дължат по кредита. Този формуляр е задължителен при всеки кредит и по закон трябва да се публикува на Интернет страницата на небанковата институция.

 9. Ново Финанс ООД не използва “трикове”. Ние публикуваме всичко открито на Интернет страницата: точен кредитен калкулатор; Европейски Кредитен Формуляр съдържащ всички условия по кредитите; чисти условия без скрити такси и огромни наказателни лихви за предсрочно погасяване и рефинансиране.

“Ново Финанс” ООД предлага кредити с годишна лихва от 15%. Кредитите са подходящи за физически и юридически лица които имат имот с подходяща локация който да ипотекират.

“Ново Финанс” ООД предлага както малки ипотечни кредити за апартаменти, така и големи ипотечни кредити за бизнес имоти. Всички кредити изискват ипотека/залог върху имот с подходяща стойност. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота струва 1 000 000 лв. можем да отпуснем максимален кредит от 700 000 лв.

Големината на ипотечните кредити които “Ново Финанс” ООД предлага зависят от стойността и локацията на имота който ще бъде ипотекиран. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота е оценен на 100 000 лв. максималния ипотечен кредит може да бъде 70 000 лв.

„Ново Финанс“ ООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на лихва/ГПР от 15% до 36% в зависимост от кредита за период от 1 до 10 години.

Рефинансиране и окрупняване на съществуващи кредити.
Изплащане на високо-лихвени кредити („бързи кредити“).
Изплащане на кредити в съдебни процедури или в принудително изпълнение.

Отпусканите кредити са за период от 1 до 10 години срещу ипотека като в зависимост от размера им лихвите/ГПР варират:

Кредита може да бъде погасен без наказателна лихва за предсрочно погасяване ако бъде изплатен след изтичане на първите 12 месеца, като тогава се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения за периода на кредита. Ако кредита е изплатен преди изтичането на първия 12 месечен период, се дължи допълнителна сума пропорционална на месечните лихвени задължения плюс 1% допълнителна наказателна лихва върху главницата.

„Ново Финанс“ ООД предлага еднократна комисионна от 0,5% до 3% върху главницата на посредниците съдействали за отпускане на такъв вид кредит.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля посетете секцията Кредити.

„Ново Финанс“ ООД е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.