Желана сума: лв.
Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска 1-ва година: лв.
Месечна вноска след 1-ва година: лв.
Гаранционна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Обща сума дължима по кредита: лв.

Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГПР: %
Месечна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Обща сума дължима по кредита: лв.

Желана месечна вноска: лв.
Срок на кредита:  1      5      10 год.
Допустим кредит: лв.
Годишна Лихва/ГПР: %
Обща сума дължима по кредита: лв.

Желана сума: лв.
Тип на кредита:  Промо   Стандарт   Традиционен
Срок на кредита:  1      5 год.
Размер на кредита: лв.
Годишна Лихва/ГПР: %
Месечна вноска 1-ва година: лв.
Месечна вноска след 1-ва година: лв.
Гаранционна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Брой месечни вноски: бр.
Обща сума дължима по кредита: лв.

“Ново Финанс” ООД отпуска кредити САМО срещу имотно обезпечение (ипотека/възбрана върху имот).

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. Не е нужно да доказвате Вашите доходи. Не се интересуваме от кредитната Ви история. Въпреки това, ние ще Ви предложим най-добрите условия за небанков ипотечен кредит. Гарантирано!

Ново Финанс ООД гарантира най-добри условия за кредитиране от небанкова институция в България. Ние предлагаме чисти и ясни условия, без скрити такси които са изцяло публикувани в Европейския Кредитен Формуляр на нашата Интернет страница. Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля контактувайте с нас, и ние ще ги бием безусловно.

Ако искате да вземете кредит от конкурентна небанкова институция, проверете за следните скрити условия:

1.Нямат лесен за използване кредитен калкулатор на Интернет страницата за да получите представа какви ще са евентуалните вноски по кредита. Това е индикация за скрити условия които ще разберете едва по време на усвояването на кредита когато ще е прекалено късно.

2.Нямат публикувани пълни условия по кредита на Интернет страницата в това число Европейски Кредитен Формуляр който описва в детайл всички такси, комисионни, и лихви които се дължат по кредита. Този формуляр е задължителен при всеки кредит и по закон трябва да се публикува на Интернет страницата на небанковата институция.

3.Изискват да предплатите специални такси за кандидатстване, усвояване, и управление на кредит риска. Тези такси се задържат при началното усвояване на кредита, което вдига и неговата цена.

4.Изискват регистрация на фирма която да получи кредита. Такова условие дава възможност да увеличат наказателната лихва за предсрочно погасяване и да се възползват от други възможности за наказателни лихви които законодателно не са позволени за физически лица. Освен това регистрацията на фирма изисква неината поддръжка - осчетоводяване и управление което има допълнителни месечни разходи възлизащи на няколко стотин лева месечно.

5.Обещават връщане на част от лихвата след изтичане на голям период от време. Това никога не става заради скрити клаузи.

6.Изискват получаване на по-голям кредит от искания с което кредита става невъзможен за обслужване.

7.Изискват Банкова Гаранция или солидарен длъжник (гарант) за кредита.

Ново Финанс ООД не подмамва клиентите си с “трикове” и затова ние публикуваме всичко открито на Интернет страницата. Имаме лесен за използване кредитен калкулатор, публикуван Европейски Кредитен Формуляр съдържащ всички условия по кредитите които отпускаме, ясни и чисти условия които са унифицирани с Българското законодателство в защита на кредитополучателите.

“Ново Финанс” ООД предлага кредити с годишна лихва от 20%. Кредитите са подходящи за физически и юридически лица които имат имот с подходяща локация който да ипотекират.

“Ново Финанс” ООД предлага както малки ипотечни кредити за апартаменти, така и големи ипотечни кредити за бизнес имоти. Всички кредити изискват ипотека/залог върху имот с подходяща стойност. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота струва 1 000 000 лв. можем да отпуснем максимален кредит от 700 000 лв.

Големината на ипотечните кредити които “Ново Финанс” ООД предлага зависят от стойността и локацията на имота който ще бъде ипотекиран. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота е оценен на 100 000 лв. максималния ипотечен кредит може да бъде 70 000 лв.

Кредит Промо - месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 20% се плаща на 12 равни месечни вноски като тази лихва се гарантира от гаранционна вноска за първите 12 месеца. Това дава възможност кредитополучателят да не прави плащания по кредита в продължение на 12 месеца от неговото усвояване, защото лихвата автоматично се прихваща от гаранционната вноска. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. Кредит Промо може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Промо над 20 000 лв. - 20% лихва/ГПР на годишна основа.

Кредит Стандарт - месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 25% (или 36%) се плаща на 12 равни месечни вноски. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска.Кредит Стандарт може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Стандарт до 20 000 лв - 36% лихва/ГПР на годишна основа
Кредит Стандарт над 20 000 лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

Кредит Традиционен - месечната вноска включва лихви И главница. Главницата се изплаща през целия период на кредита. При този вид кредит месечните вноски са значително по-високи.Кредит Традиционен може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека/възбрана върху имот.

Кредит Традиционен над 20 000 лв – 25% лихва/ГПР на годишна основа

„Ново Финанс“ ООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на лихва/ГПР от 20% до 36% в зависимост от кредита за период от 1 до 10 години.

Рефинансиране и окрупняване на съществуващи кредити.
Изплащане на високо-лихвени кредити („бързи кредити“).
Изплащане на кредити в съдебни процедури или в принудително изпълнение.

Отпусканите кредити са за период от 1 до 10 години срещу ипотека като в зависимост от размера им лихвите/ГПР варират:

Кредита може да бъде погасен без наказателна лихва за предсрочно погасяване ако бъде изплатен след изтичане на първите 12 месеца, като тогава се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения за периода на кредита. Ако кредита е изплатен преди изтичането на първия 12 месечен период, се дължи допълнителна сума пропорционална на месечните лихвени задължения плюс 1% допълнителна наказателна лихва върху главницата.

„Ново Финанс“ ООД предлага еднократна комисионна от 0,5% до 3% върху главницата на посредниците съдействали за отпускане на такъв вид кредит.

Ако имате въпроси или искате отпускане на такъв вид кредит моля посетете секцията Кредити.

„Ново Финанс“ ООД е регистрирано от Българската Народна Банка като финансова институция по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.