Телефон: +359899655971

Примерен размер на кредита: лв.
Срок на кредита:  10 год.
Промо Начална Месечна вноска: лв.
Промо Годишна Лихва/ГЛР: %
Месечна вноска: лв.
Годишна Лихва/ГЛР: %
Погасителен План

Примерна желана сума: лв.
Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГЛР: %
Месечна вноска 1-ва година: лв.
Месечна вноска след 1-ва година: лв.
Гаранционна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Погасителен План

Примерна желана сума: лв.
Размер на кредита: лв.
Фиксирана лихва / ГЛР след 1-ва година: %
Месечна вноска 1-ва година: лв.
Месечна вноска след 1-ва година: лв.
Гаранционна вноска: лв.
Погасителен План

Примерен размер на кредита: лв.
Срок на кредита:  5      10 год.
Месечна вноска: лв.
Годишна Лихва/ГЛР: %
Погасителен План

Примерна желана сума: лв.
Тип на кредита:  Макс  Промо  Флекси   Традиционен
Срок на кредита: 1      5      10 год.
Примерен размер на кредита: лв.
Годишна Лихва/ГЛР: %
Годишна Лихва/ГЛР за 1-ва година: %
Годишна Лихва/ГЛР след 1-ва година: %
Месечна вноска 1-ва година: лв.
Месечна вноска след 1-ва година: лв.
Гаранционна вноска: лв.
Окончателна погасителна вноска: лв.
Брой месечни вноски: бр.
ГПР: %
Нотариални такси: лв.
Изготвяне на нотариален акт: лв.
Адвокатски хонорар: лв.
Общо изплатени: лв.
Изплатени лихви: лв.

"Ново Финанс" ООД отпуска САМО ИПОТЕЧНИ потребителски КРЕДИТИ!

„Ново Финанс“ ООД работи с кредитни консултанти, които получават до 3% от усвоената главница на кредита като комисионна плюс допълнителни бонуси. Комисионната е различна в зависимост от сумата и вида на кредита.

Освен това Ново Финанс ООД предлага Допълнителни Комисионни-Бонуси при следните условия:

1. 400лв - Рефинансиране на кредит от друга финансова институция/банка.
2. 200лв - Ипотекираният имот е в София, Пловдив, Варна.
3. 1,000лв - Първа сделка за нов агент/консултант.

Комисионните се изплащат след усвояване на главницата на кредита и се окрупняват.
Ако имате въпроси или искате да сключите договор за кредитен консултант, моля обадете се на: 0899 655 971

Ако искате да вземете кредит от конкурентна небанкова институция, проверете за следните скрити условия:

 1. Не Ви предоставят договора за кредит достатъчно време преди ипотеката за да се запознаете с него и да го консултирате с адвокат. Целта е да подпишете договор със съмнителни условия.
 2. Имат огромни наказателни лихви и такси за: предсрочно изплащане или рефинансиране на кредита; издаване на кредитни референции. Това се прави с цел да не дадат възможност да смените текущия кредит с по-изгоден банков кредит или да изплатите кредита предсрочно.
 3. Обещават връщане на част от лихвата след изплащане на кредита. Това никога не става заради скрити клаузи.
 4. Изискват кредита да бъде отпуснат на юридическо лице (фирма) което дава възможност да увеличат без законови ограничения наказателните лихви по кредита.
 5. Изискват да предплатите специални такси за кандидатстване, усвояване, и управление на кредит риска. Тези такси се задържат при началното усвояване на кредита, което вдига и неговата цена.
 6. Нямат лесен за използване кредитен калкулатор на Интернет страницата за да получите представа какви ще са евентуалните вноски по кредита.
 7. Нямат публикувани пълни условия по кредита на Интернет страницата в това число Европейски Кредитен Формуляр и Общи Условия който описва в детайл всички такси, комисионни, и лихви които се дължат по кредита. Този формуляр е задължителен при всеки кредит и по закон трябва да се публикува на Интернет страницата на небанковата институция.

Ново Финанс ООД не използва “трикове”. Ние публикуваме всичко открито на Интернет страницата: точен кредитен калкулатор; Европейски Кредитен Формуляр съдържащ всички условия по кредитите; Общи Условия без скрити такси и огромни наказателни лихви за предсрочно погасяване (след 12 месеца) и рефинансиране.

Кредит Макс - 8% годишна лихва с месечна вноска включваща лихва и главница. Този кредит се предлага САМО на кредитополучатели с ПОЛОЖИТЕЛНА кредитна история, които изпълняват условията на "Изряден Кредитополучател". Кредита е с месечни вноски (лихва и главница) които започват да текат с подписването на ипотечния договор. Промоционалните условия по кредита се обезпечават от специална оферта-анекс гарантираща на изрядния кредитополучател получаването на промоционалните условия по кредита за целия срок на договора.

Кредит Макс може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот.

Кредит Макс над 20 000 лв. – 8% лихва/ГЛР за целия период на договора при изпълнение на условията на специалната оферта-анекс.

Изискайте, своя ипотечен кредит с 8% лихва на година сега! Обадете се на: 0899 655 971

Кредит Флекси - месечната вноска включва лихви И главница. При този кредит лихвата от 15% се плаща на 12 равни месечни вноски. Има начална гаранционна вноска от 25% върху цялата сума на кредита, което позволява да няма вноски за първите 12 месеца. Главницата се изплаща през целия период на кредита след първата година. Кредит Флекси може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот.

Кредит Флекси над 20 000 лв – 15% лихва/ГЛР на годишна основа

Ново Финанс ООД е голяма небанкова финансова институция в България за ипотечни кредити.

Кредитния портфейл на дружеството в отпуснати ипотечни кредити непрекъснато расте. През следващите години дружеството очаква продължаващ растеж на ипотечния си портфейл. Динамиката на нашия успех се дължи на няколко основни фактора: Отлични условия за ипотечни кредити в небанковата индустрия; етично и прозрачно отношение към клиентите; дългосрочни и взаимоизгодни бизнес отношения с нашите кредитни агенти.

Ново Финанс ООД предлага ипотечни кредити които са подходящи за всички ВЪПРЕКИ:

- Възрастта на кредитополучателя (включително пенсионери и безработни).

- Лоша кредитна история свързана със забави и неплащане на задължения.

- Съществуващи наложени възбрани и ипотеки върху имот.

- Наличие на задължения към НАП и други институции.

- Наличие на данъчни и други задължения.

Ние се стремим да намерим най-изгодния вариант за всеки индивидуален клиент и да осигурим най-добри условия по отпуснатия ипотечен кредит. Ние предлагаме на нашите клиенти всички възможни варианти за кредит и даваме възможност за предварителен анализ на ипотечния договор. При нас НЯМА скрити условия и уловки, защото нашата дългосрочна цел е взаимоизгодно партньорство с нашите клиенти.

Ново Финанс ООД предлага отлични условия за кредитиране от небанкова институция в България:

 1. Ниски пазарни лихви от 8% с голям гратисен период даващ възможност за стабилизиране на финансовото състояние на нашите клиенти
 2. Без такси за предсрочно изплащане (след 12 месеца) и рефинансиране на кредитите за физически лица
 3. Без предварителни такси за оценка на риска, усвояване на кредита, и обработка на документи
 4. Ясни и чисти условия, без скрити такси които са изцяло публикувани в Европейския Кредитен Формуляр на нашата Интернет страница
 5. Кредити с месечно изплащане само на лихва и с ниски месечни вноски
 6. Кредити за хора с лоша кредитна история (ЦКР), но без свръхзадлъжнялост

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0899 655 971 и ние ще се опитаме да предложим по-добра оферта!

Ново Финанс ООД предлага кредит за всички собственици на имот в голям град. Работим дори с ИДЕАЛНИ части:

 1. Одобряваме за кредит почти всеки собственик на имот или идеални части в голям град
 2. Предлагаме изплащане на данъчни, общински и други задължения преди ипотеката
 3. Бърза, ясна и чиста процедура без скрити такси и уловки
 4. Ниски лихви по ипотечните кредити
 5. Без прехвърляне на собственосттта на имота - учредява се договорна ипотека
 6. Кредитираме въпреки лоша кредитна история или липса на трудов договор
 7. Без излишна бюрокрация - изискваме малко на брой стандартни документи

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0899 655 971 и ще се опитаме да предложим по-добра оферта!

Кредит Традиционен - месечната вноска включва лихви И главница като с Пакет “Лоялен Клиент” кредитополучателя плаща 0% лихва през първите 6 месеца. Главницата се изплаща през целия период на кредита. Кредит Традиционен може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период до 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот. Моля обадете се на: 0899 655 971.

Кредит Традиционен над 20 000лв. –  0% лихва първите 6 месеца , след това 25% лихва/ГЛР.

Кредит Традиционен под 20 000лв. –  0% лихва първите 6 месеца , след това 36% лихва/ГЛР.

 1. Предлагаме небанкови ипотечни кредити с отлични условия което прави кредитите много популярни
 2. Поддържаме малък, но изключително специализиран персонал с което намаляваме разходите
 3. Работим изключително много с кредитни консултанти и агенти
 4. Спестяваме голям ресурс за работни заплати, наемане и поддръжка на офиси
 5. Работим само със собствен капитал и не използваме банкови заеми с което намаляваме кредитния риск
 6. Използваме външна адвокатска кантора за сключване на ипотеките с което повишаваме контрола
 7. Използваме автоматизирани софтуерни системи за контрол на отпускане и управление на кредити

Ако искате да проверите нашите отлични кредитни условия, моля обадете се на: 0899 655 971

Ново Финанс ООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. ЦКР има значение доколкото показва липсата на свръхзадлъжнялост на кредитополучателя. Ние ще Ви предложим отлични условия за небанков ипотечен кредит. Гарантирано!

"Ново Финанс" ООД е един от най-големите не-банкови кредитори в страната за ипотечни кредити. Ние се стремим винаги да бъдем близко до клиентите ни защото те са ни скъпи.
Фирмата има централен офис във Варна, Маркет Варна, ет.4 (до Кооперативен Пазар). Освен това фирмата има офиси на централни локации в София, Пловдив, Добрич, Пазарджик. За връзка с нашите консултанти, моля позвънете на: 0899 655 971

Кредит Промо - месечната вноска включва само лихви БЕЗ главница. При този кредит лихвата от 20% се плаща на 12 равни месечни вноски като тази лихва се гарантира от гаранционна вноска за първите 12 месеца. Това дава възможност кредитополучателят да не прави плащания по кредита в продължение на 12 месеца от неговото усвояване, защото лихвата автоматично се прихваща от гаранционната вноска. Главницата се дължи при погасяването на кредита чрез изплащане на окончателната погасителна вноска. Кредит Промо може да бъде отпуснат за минимална сума от 20 000 лв. Кредита е дългосрочен с период от 1 до 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот.

Кредит Промо над 20 000 лв. - 20% лихва/ГЛР на годишна основа.

Кредит Традиционен - месечната вноска включва лихви И главница като с Пакет “Лоялен Клиент” кредитополучателя плаща 0% лихва през първите 6 месеца. Главницата се изплаща през целия период на кредита. Кредит Традиционен може да бъде отпуснат за минимална сума от 8 000 лв. Кредита е дългосрочен с период до 10 години. Кредита изисква ипотека върху имот. Моля обадете се на: 0899 655 971.

Кредит Традиционен над 20 000лв. –  0% лихва първите 6 месеца , след това 25% лихва/ГЛР.

Кредит Традиционен под 20 000лв. –  0% лихва първите 6 месеца , след това 36% лихва/ГЛР.

“Ново Финанс” ООД предлага кредити с годишна лихва от 8% което е отлична оферта за ипотечен кредит в не-банковата индустрия. Нашата цел е да помогнем на кредитополучателите да преодолеят временно финансово затруднение и да спечелят време за рефинансиране на кредита чрез банка, бъдещ финансов приход или изгодна продажба на имота. Кредитите са подходящи за физически и юридически лица които имат имот (или идеални части от имот) с подходяща локация който да ипотекират.

“Ново Финанс” ООД предлага ипотечни кредити от 8 000лв. до 2 000 000лв. Всички кредити изискват ипотека/залог върху имот с подходяща стойност.
Фирмата приема като ипотечен залог следните видове имоти:

 1. Апартаменти
 2. Идеални части от имоти
 3. Къщи
 4. Търговски имоти
 5. Земеделски земи
 6. Бизнес имоти

Фирмата НЕ приема като ипотечен залог:

 1. Имоти в малки градове и села
 2. Имоти с ниска пазарна стойност
 3. Имоти с ниска ликвидност
 4. Имоти за покупка без самоучастие

Големината на ипотечните кредити които “Ново Финанс” ООД предлага зависят от стойността и локацията на имота който ще бъде ипотекиран. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата и безплатна. Например ако имота е оценен на 100 000 лв. максималния ипотечен кредит може да бъде 70 000 лв.

„Ново Финанс“ ООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на лихва/ГЛР от 8% до 36% в зависимост от кредита за период от 1 до 10 години.

Ново Финанс ООД предлага няколко основни целеви кредита за хора които се нуждаят от спешно финансиране:

 1. Вземане на ипотечен кредит за текущи финансови нужди
 2. Рефинансиране и окрупняване на съществуващи кредити
 3. Изплащане на високо-лихвени кредити („бързи кредити“)
 4. Изплащане на кредити в съдебни процедури или в принудително изпълнение
 5. Покупка на имот със самоучастие от поне 30% от покупната пазарна цена
 6. Ремонт на имот с използване на поне 30% от стойността на кредита
 7. Погасяване на задължения свързани с възбрана, запор, и публична продан

Отпусканите кредити са за период от 1 до 10 години срещу ипотека като в зависимост от размера им лихвите/ГЛР варират:

Кредита може да бъде погасен без наказателна лихва за предсрочно погасяване ако бъде изплатен след изтичане на първите 12 месеца, като тогава се дължи сума пропорционална на месечните лихвени задължения за периода на кредита. Ако кредита е изплатен преди изтичането на първия 12 месечен период, се дължи допълнителна сума пропорционална на месечните лихвени задължения плюс 1% допълнителна наказателна лихва върху главницата.

„Ново Финанс“ ООД е регистрирано като финансова институция в поддържания от Българската народна банка (БНБ) регистър по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Ново Финанс ООД приема плащане на вноски по кредит САМО по банков път.
Фирмата не приема плащане на вноски в брой. Банковата сметка на фирмата е:

Банка: ОББ АД
Номер на Сметка/ IBAN: BG 62UBBS 8002 1039 7551 40
Банков Код/ SWIFT: UBBSBGSF
Получател: Ново Финанс ООД